Make Nepal able to reach Space...

See Who have Trusted Us

Donor   Details

Name Date Amount
GoFundMe Jan. 2, 2021 $1,132
Mahima Dhakal Jan. 2, 2021 200
Bhim Upadhyaya Dec. 31, 2020 1000
Dipesh Singh Kushwaha Dec. 31, 2020 200
Raju Pandey Dec. 31, 2020 100
Supresh Chimouriya Dec. 24, 2020 50
Shobhakhar Chapagai Dec. 19, 2020 100
Himalayan Solution Pvt. Dec. 2, 2020 100000
Nikhil Baral Nov. 29, 2020 81
Robin Khanal Nov. 28, 2020 50
Aditya B K Nov. 28, 2020 50
Kiran Tamang Gyamden Nov. 25, 2020 500
Nepal Engineer's Association(NEA) Nov. 16, 2020 100000
Sabin Shrestha Nov. 15, 2020 1500
Prakash Chandra Awal Nov. 11, 2020 100
Samir Kumal Nov. 8, 2020 15
Samikshya Thatal Nov. 7, 2020 500
Binod Deula Nov. 7, 2020 100
Prakash Panthi Nov. 7, 2020 50
Sashwat Pant Nov. 7, 2020 2
Nirmal Dahal Nov. 5, 2020 1000
Ashmita Ghimire Nov. 5, 2020 500
Hemraj Subedi Nov. 5, 2020 100
Meghna Pandey Nov. 5, 2020 500
Ashish chaudhary Nov. 4, 2020 100
Dipesh Giri Nov. 4, 2020 10
Rupak Banjara Nov. 4, 2020 1000
Swikrit Rajbhandari Nov. 4, 2020 4
Ichchha Moktan Nov. 4, 2020 200
Mukesh Silwal Nov. 4, 2020 50
Shankar Thapa Nov. 4, 2020 25
Jay Shrestha Nov. 3, 2020 350
Bibek Pandey Nov. 3, 2020 30
Bishal Sarangkoti Nov. 3, 2020 200
Januka Aryal Nov. 3, 2020 10
Anil Bhujel Nov. 3, 2020 500
Dharam Singh Danpali Nov. 3, 2020 200
Nabin Dhakal Nov. 3, 2020 10
Bigen Aryal Nov. 3, 2020 250
Abhish Thapa Chettri Nov. 3, 2020 100
Ajay Shah Nov. 3, 2020 300
Harshit Sharma Acharya Nov. 3, 2020 200
Sunita Khadka Nov. 3, 2020 9
Pradip Adhikari Nov. 3, 2020 10
Surya Paudel Nov. 3, 2020 100
Ashish Subba Nov. 3, 2020 200
Suman Poudel Nov. 3, 2020 200
Anish Ghimire Nov. 3, 2020 2000
Dibash Sapkota Nov. 3, 2020 10
Aashish Thapa Magar Nov. 2, 2020 500
Love Dev Sharma Nov. 2, 2020 8.24
Sagar Khatri Nov. 2, 2020 50
Sashwat Pokharel Nov. 2, 2020 100
Prinuj Pokharel Nov. 2, 2020 500
Samikshya Shrestha Nov. 2, 2020 150
Dipesh Danuwar Nov. 2, 2020 50
Kamala Karki Nov. 2, 2020 30
Prabhat Kiran Kharel Nov. 2, 2020 25
Sudip Raj Giri Nov. 2, 2020 30
Suman Thapa Nov. 2, 2020 2000
Arjun Sharma Poudel Nov. 2, 2020 100
Bishal Sunar Nov. 2, 2020 500
Gyanendra Bohara Oct. 31, 2020 100
Bibek Dhakal Oct. 31, 2020 50
Samip Aryal Oct. 31, 2020 100